Moet ek stry sodat ander se ore kan oopgaan en hoor?   2017-08-17

... Moet ek stry sodat ander se ore kan oopgaan en hoor? ...

 

Hand 19:9 Maar toe sommige hulle verhard en ongehoorsaam was en voor die menigte aanhou kwaadspreek van die Weg, het hy van hulle weggegaan en die dissipels afsonderlik geneem en elke dag in die skool van ‘n sekere Tiránnus samesprekinge gehou.

 

Dis darm baie snaaks, mense met hul eie opinies, wil hulle opinies altyd op ander af vorseer, so asof ander glad nie 'n opinie behoort te hê nie. Het jy dit al agtergekom? 

 

Ek het nou die dag net 'n gewone menings verskil met iemand. Die persoon wat toe nie met my saamstem nie, praat toe later so hard dat ander mense, wat ongeveer 20 meter van ons af weg is, die persoon se opinie duidelik kan hoor. So asof ek totaal verkeerd is! 

 

Ek het toe net gesê, so lank as wat ek hier is, dan sal dit nie gebeur nie! Ek het weggestap en ander wat wou leer en hoor, geleer. Daardie persoon het ander gebel en vir hulle vertel hoe onregverdig ek is! Kan jy glo!

 

Jesus wys ons hier, moenie met mense stry en in 'n woordestryd betrokke raak oor Hom en die lewe saam met Hom nie. Gaan na die wie wil leer en wil hoor en leer hulle! 

 

In openbaring staan daar op 'n paar plekke "laat die wie 'n oor het luister". Nou hiers die punt, nie almal gaan glo nie, nie almal sal kies nie, nie almal sal saamstem nie! Nie almal sal Hom soek nie. 

 

Nie almal het ore nie! Soos ons ouers ons gesê het " waars jou ore"! Die Weg is nie vir almal nie! Daarom sê die Here : maar die wie Hom aangeneem het aan hulle is gegee om te eet van die boom van die lewe!