Ons is anders - lewe anders! Maak ander immigrante!   2017-08-01

... Ons is anders - lewe anders! Maak ander immigrante! ...

 

1Pet 2:11 Geliefdes, ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel; 

 

:12 en hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking.

 

My pa hulle het altyd gesê: "moenie maak soos ek maak nie - maak soos ek sê"! Studies het getoon dat in 90% + gevalle maak die student soos die een wat hom wys en nie soos die een wat hom sê nie! 

 

Die sê ding: "when in Rome do as the Romans" is beslis nie van toepassing op ons wedergebore kinders nie! As ons dan maak soos die mense van die wêreld hoe sal hulle die verskil sien en oortuig word dat wat ons het is beter?

 

As polisie student is die eerste ding wat jy hoor wanneer jy na opleiding by jou stasie aanmeld dat jy alles moet vergeet wat jy by die akademie geleer het - hier doen ons dinge anders sê hulle! Dan voor jy jou kan kry het die bevelvoerder dieselfde klagtes oor jou as oor hulle!

 

Al sê almal jy is wat ook al, hou aan om goed te doen, want daar sal 'n dag kom wanneer die Here Jesus die ware kinders van God sal ontblood. En dan sal hulle wat so oordeel en jou afkraak verstom staan! 

 

Ook wanneer hulle Hom in jou sien dan sal hulle nie enige iets anders anders kan sê as - werklikwaar die Here is met Hom! Los alle oordeel vir Hom, wees anders! Dis jou vingerafdruk van Hom!