Ons saam maak die kerk van Christus – jy alleen is nie die kerk nie   2018-01-29

 

1Kor 12:18 Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos Hy gewil het. 19 As almal een lid was, waar sou die liggaam wees? 20 Maar nou is daar wel baie lede, maar net een liggaam

 

 

Ons het nou die dag hierdie rapport gekry dat ons Akademie waar ek werk glo – kop bo water – die beste polisie akademie in die land is. Soveel so dat dit in ‘n vergadering gesê is waar alle bevelvoerders van die ander akademies teenwoordig was.

 

 

Nou kan mens sê – ja dis die beste instrukteurs, of hulle het die beste administrasie department – of die beste wat ook al! Maar dit is die waarheid … was dit nie vir die instrukteurs nie, waar sou die akademie wees? Of …

 

 

Was dit nie vir die administrasie kantoor nie – waar sou die akademie wees? … of … was dit nie vir die menslikke hulpbronne nie – waar sou die akademie wees? Of was dit nie vir die tereinwerkers of skoonmakers nie, waar sou die akademie wees?

 

 

Ja daar is hierdie waarheid – almal wat hier deel van is selfs die bestuur – dis hulle wat hierdie masjien maak werk! Elkeen met sy eie taak! Elkeen gefokus op wat hy moet doen – wat sy taak is om te verrig!

 

 

So ook die kerk! Wees betrokke, elkeen wees betrokke! Fokus op die taak op hande! Want elke rolspeler het die Here op Sy naam geroep – daar is niemand wat nie belangrik is nie – elkeen het sy rol! Jy is deur die Here geroep – maak jouself handig!